Llibres

La història medieval de Vilajoiosa

Els orígens de la vila de Vilajoiosa, des del temps de la seua fundació fins al final de l'edat mitjana, són l'objecte de la nostra última publicació. 

L'autor és el nostre president Agustí Galiana, que de fa uns anys està recopilant documents antics de la comarca. 

El recentment desaparegut Pere Maria Orts ha estat l'únic en intentar una història medieval de Vilajoiosa, dins del llibre "Introducció a la història de la vila de Vilajoiosa i el notari Andreu Mayor", fa quasi cinquanta anys.
El llibre està dedicat a Orts i a Pepe Payá, cronista local de la Vila i descobridor del primer text íntegre de la carta de poblament, el 1987.
Un dels molts documents inèdits que apareixen en aquest nou llibre és un trasllat --dins dels papers d'un plet de 1452-- de la carta de poblament atorgada per Bernat de Sarrià, en la qual queda clar que la data de fundació és el 8 de març de 1301, i no el 8 de maig de 1300, com es creia fins ara.
Es presentarà el llibre a la Llar del Penionista de Vilajoiosa, dimarts 8 de març de 2016, a les 20.00 h. Hem volgut que siga aquest dia per l'aniversari de la carta de poblament.
La imatge de coberta és un dibuix de l'artista viler Ovidio M. Maestro, realitzat per a l'ocasió a partir de les indicacions de Galiana.