Llibres

Documentació històrica i bibliogràfica de la Marina Baixa

L'Associació d'Estudis de la Marina Baixa ha publicat un CD ROM amb una recopilació de documents antics de la Marina Baixa. Inclou uns 2.000 documents de tots els pobles de la comarca, tots els temes i totes les èpoques, comprovats en les fons originals.

Hi ha textos en llatí (molts d'ells traduïts), català, castellà i altres idiomes. Hi ha documents oficials de cancelleries reials i ajuntaments, obres de cronistes i historiadors i fins i tot algunes obres de creació literària

A banda dels escrits, hi ha uns cent documents gràfics, principalment mapes. A més a més, es pot trobar una bibliografia de la comarca, classificada per temes segons les signatures CDU usades en les biblioteques de tot el món.

Podeu trobar múltiples històries. Coses que han passat en la nostra terra. Amb escenaris i protagonistes locals. Moltes d'elles poc o gens conegudes.

Un recurs a explotar pel curiós, pel lector, per l'estudiant, pel professor, per l'investigador.