Novetats

El tractat d’Almisrà

El 1244 va tindre lloc vora el castell d’Almisrà, actualment una ruïna en el poble del Camp de Mirra, al costat de Biar, un pacte entre Jaume I el Conqueridor i l’infant Alfonso (futur rei de Castella, més avant dit “Alfonso X el Sabio”).

En aquell temps s’estava fent la conquesta de València i Múrcia, i tant catalans com castellans volien prendre-li terra als moros. Allí es van dividir l’àmbit territorial de cadascú. En paraules del rei Jaume I, al seu Llibre dels feits:

Aquest fo lo partiment de les terres: que l’infant hagués Almansa, e Sarafull e el riu de Cabrívol, e nós que haguéssem Castalla, e Biar, e Relleu, e Seixona, e Alarc, e Finestrat, e Torres, e Polop, e la Mola que és prop d’Agues, e Altea, e tot ço que s’enserrava dins sos térmens. E faem nostres cartes bollades entre nós e l’infant don Alfonso, e partim bons amics, e reté la un a l’altre ço que tenia que no era seu. E nós tornam-nos-en a Xàtiva.

Observeu que la meitat dels topònims que apareixen són de la Marina Baixa. Per saber més coses, poden consultar l’article “La frontera d’Almisrà acabava a Vilajoiosa”, publicat en la revista de festes del Camp de Mirra del 2011, en l’apartat "Documents" d’aquesta web.

El poble del Camp de Mirra fa una representació teatral del tractat d’Almisrà el diumenge 25 d’agost, a partir de les 20.00 h. Vos recomanem la visita!