Llibres

Papers de La Vila

Pepe Payà Nicolau, cronista oficial de La Vila Joiosa des del 1995, ha anat publicant cròniques de manera periòdica al Butlletí Municipal, al diari Información i al setmanari Mallaeta, durant els darrers trenta anys. Tot, amb el seu estil personal. Unes cròniques que barregen el testimoni de primera mà que li ofereix el document d’arxiu; en forma de procés judicial, testament, acord municipal, subhasta, plet, etc. Amb un estil literari molt personal, ple d’ironia, humor i preguntes sempre intencionades. Són cinc-centes quaranta-dues cròniques que abasten el període comprés entre 1642 i 1986. D’elles, algunes també fan referència a fets ocorreguts als pobles veïns —com ara Altea, Finestrat, Orxeta, Sella i Relleu—; en tot cas àmbit geogràfic de referència de l’Arxiu Històric Municipal, ja que és allí on hi trobem l’arxiu de protocols del districte notarial de la Vila i part dels expedients del partit judicial. S’inicien amb el testament d’un pobre i finalitzen amb l’inventari d’un molí fariner a Orxeta.

Gràcies a elles coneixerem els passatges principals de la nostra història moderna i contemporània, però sobre tot ens endinsarem a través dels noms dels carrers i partides rurals, de les persones (malnoms inclosos), dels seus oficis, de les seues penes, culpes i desitjos, en la quotidianitat d’un poble i una comarca que intentava sobreviure en un entorn de gran dificultat. I on l’extrema pobresa, la continuada sequera, el secular aïllament geogràfic, els perills de la mar i les malalties marcaven el dia a dia del seus habitants.